Vítejte

Zabýváme se kominickými službami v Brně(vložkování, prohlídky, čištění, revize a stavby nových komínů, zednické práce, návrhy a poradenství), a to na profesionální úrovni.

           

Vložkování komínů

Vložkování provádíme pouze certifikovanými materiály, a to v souladu se stávající normou. Vložkujeme komíny pro všechny druhy paliv nejvhodnějšími materiály.

Součástí vložkování jsou bourací práce, následné hrubé zednické zapravení včetně závěrečného úklidu.

V další části následné připojení spotřebičů na spalinovou cestu a revizní zpráva.

Renovace komínů

Provádíme opravy stávajících komínových těles. Součástí oprav jsou bourací práce, vložkování, zednické práce a udržovací práce.

Čištění komínů

Komíny na tuhá paliva - provádíme čištění vložkovaných i nevložkovaných komínů tuhá paliva. Dále čištění kouřovodů, krbových kamen, krbů a ostatních spotřebičů tuhá paliva.

Komíny na plynná paliva - prohlídka a čištění spalinových cest plynových spotřebičů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č 91/2010 Sb.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečisťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče Činnost Druh paliva spotřebiče paliv
do 50kW včetně Kapalné Plyné
Celoroční provoz Sezóní provoz
do 50kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola splainové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50kW včetně Kontrola a číštění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí kondenzátu 1x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce


Revize komínů

Zajišťujeme revizní prohlídku akreditovaným kominickým mistrem.

Stavba komínů

Stavíme systémové komíny vícevrstvé od renomovaných dodavatelů. Všechny komínové systémy jsou v souladu s platnou normou.

Provádíme stavbu montovaných vícevrtsvých komínů pro všechny druhy paliv. Součástí všech nově postavených komínů je revizní zpráva a komínový štítek(certifikát).

Návrhy a poradenství

Navrhujeme vhodné komínové systémy dle Vašich požadavků. Návrhy a kalkulace vložkovacího materiálu pro Váš komín.

Kominictví Kocman © 2010, web vytvořil www.WEBCZECH.cz